స్వదేశానికి చేరుకున్న భారతీయులు

రెండు విమానాల ద్వారా 363 మంది భారతీయులు కొచ్చి: కరోనా లాక్‌డౌన్‌ నేపథ్యంలో విదేశాల్లో చిక్కుకున్న భారతీయులను తీసుకొచ్చేందుకు కేంద్రం వందే భారత్ మిషన్‌ను చేపట్టిన విషయం

Read more