విరిగిపడిన కొండచరియలు: 25 మందిమృతి

విరిగిపడిన కొండచరియలు: 25 మంది మృతి శ్రీలంక: కుండపోతగా కురుస్తున్న వర్షాల కారణ:గా వరదలు వచ్చి కొండచరియలు విరిగిపడిన ఘటనలో 25 మంది మృతిచెందారు.. మరొక 42

Read more