ఇరాన్‌ చిక్కుకున్న 250 మంది భారతీయులకు కరోనా !

ఈ మేరకు కేంద్ర ఆరోగ్య శాఖ ప్రకటన ఇరాన్‌: ఇరాన్‌లో చిక్కుకున్న దాదాపు 254 మంది భారతీయులకు కరోనా పాజిటివ్ వచ్చినట్లు కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రకటించింది. ఈ

Read more