24 కిస్సెస్’‘నీకో సగం.. నాకో సగం.. ఈ ఉత్సవం’

హెబ్బా పటేల్, అరుణ్ అదిత్ జంటగా నటించిన చిత్రం ‘24 కిస్సెస్’‘నీకో సగం.. నాకో సగం.. ఈ ఉత్సవం’ అన్నది టాగ్ లైన్..  ‘మిణుగురులు’ లాంటి అవార్డ్

Read more