23వేల ఉద్యోగులను కాపాడేందుకు కేంద్రం ప్రయత్నం

న్యూఢిల్లీ, : జెట్‌ ఎయిర్‌వేస్‌ను సంక్షోభం నుంచి బ్యాంకులు, కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రయాత్నాలు చేస్తోంది. ఇందులో భాగంగా జెట్‌ఎయిర్‌వేస్‌కు చెందిన కొన్ని విమానాలను తీసుకోవాల్సిందిగా స్పైస్‌ జెట్‌ను

Read more