అమెరికాలో ఆశ్రయం కోరిన 22 వేల మంది భారతీయులు

వాషింగ్టన్‌: 2014 నుంచి అమెరికాలో దాదాపు 22 వేల మంది భారతీయులు ఆశ్రయం కోరారని, వీరిలో 6935 మంది మహిళలు కాగా, 15,436 మంది పురుషులుగా తాజా

Read more