2021 సెలవుల జాబితాను ప్రకటించిన తెలంగాణ!

ఉత్తర్వులు జారీ చేసిన సోమేశ్ కుమార్ హైదరాబాద్‌: తెలంగాణ ప్రభుత్వం 2021లో సెలవుల జాబితాను అధికారికంగా ప్రకటించింది. మొత్తం 28 సాధారణ సెలవు దినాలతో పాటు 25

Read more