2020లో ప్రభుత్వ సెలవులను ప్రకటించిన తెలంగాణ

మొత్తం 28 సాధారణ సెలవులు హైదరాబాద్‌: తెలంగాణ ప్రభుత్వం 2020 సంవత్సరానికిగాను సాధారణ, ఐచ్ఛిక సెలవులను ప్రకటించింది. ఈ సంవత్సరం ప్రధాన పండగలైన దసరా, మొహర్రం, ఆగస్టు

Read more