31 శాతానికి పడిపోయిన రూ.2000 నోట్ల చలామణి

న్యూఢిల్లీ: భారతదేశంలో ప్రస్తుతం చలామణిలో ఉన్న నోట్లలో రూ.2000 నోట్ల చలామణి 31.2 శాతానికి పడిపోయింది. 201617 మార్చిలో రూ. 2 వేల నోట్ల చలామణి 50.2

Read more