2 ఫ్రెండ్స్‌ బెంగళూరు టూ అనంతపూర్‌

2 ఫ్రెండ్స్‌ బెంగళూరు టూ అనంతపూర్‌ ప్రేమ, స్నేహం నేపథ్యంలో తెరకెక్కుతున్న తెలుగు, కన్నడ చిత్రం 2ఫ్రెండ్స్‌. శ్రీనివాస్‌ జి.ఎల్‌.బి.శ్రీనివాస్‌ దర్శకత్వంలో ముళ్ళగూరు లక్ష్మీదేవి సమర్పణలో అనంతలక్ష్మీ

Read more