ముత్యాల ముగ్గు

M.SUNANDA, TPT
M.SUNANDA, TPT

This slideshow requires JavaScript.

ముత్యాల ముగ్గు

13 చుక్కలు 7 వచ్చేవరకు మధ్యచుక్కలు
యం.సునంద తాతయ్యనగర్‌ తిరుపతి
===
చుండూరు తన్మయి, ప్రశాంత్‌నగర్‌ ఎ.ఎస్‌.రావ్‌నగర్‌, హైదరాబాద్‌
15 చుక్కలు 5 వరుసలు 5 వచ్చేవరకు సరిచుక్కలు

===
టంగుటూరి శ్రీలక్ష్మి,టంగుటూరు ప్రకాశం జిల్లా
21 చుక్కలు 11 వచ్చేవరకు మధ్చచుక్కలు

===
టి.యం.దమయంతి సనత్‌నగర్‌ హైదరాబాద్‌ 27 చుక్కలు 9 వచ్చేవరకు సరిచుక్కలు

==