మధుమేహం చెప్పులు

chappals for diabetic patients
chappals for diabetic patients


కాళ్ల సమస్యలతో బాధపడే మదుమేహ రోగాలు ముఖ్యంగా మహిళలు హావాయి చెప్పలకు దూరంగా ఉండడమే మంచిదంటున్నారు.పరిశోధకులు ప్రతిసంవత్సరం భారత్‌లో మధుమేహ రోగుల్లో ఇన్‌ఫెక్షన్లవల్ల కాళ్లు తీసివేసే కేసులు వేలల్లో నమోదువుతూన్నాయి.మదుమేహ రోగాలకు నోప్పి అంత త్వరగా గ్రహాణకు రాకపోవడం వల్ల గాయాలు పుళ్లుగా మారి తగ్గాడనికి చలా సమయం తీసుకుంటుయి.బ్లేడు వంటి వాటి మీద కాళ్లు వేసి గాయమయినా వెంటనే గుర్తించలేరు.చివరికి ఇన్‌ఫెక్షన్‌ వచ్చినపుడు డాక్టర్‌ దగ్గరికి వెళ్లినా ఫలితం లేకపోవడం వల్ల కాలు తీసివేయడం సాండిల్స్‌కూడా వేళ్ల పుళ్లుపడే అవకాశం ఉంది అలాగే ఎక్కువ ఎండ ఉన్న సమయంలో వట్టికాళ్లతో నడవడం అంత మంచిది కాదు.గుళ్లు గోపురాలకు వెళ్లిన సమయంలో ప్రదక్షిణలు చేసేటపుడు ఎండగా ఉన్నా పట్టించుకోకుండా ప్రదక్షిణలు చేస్తారు ఎండ సమయంలో కాళ్లకు చెప్పులు లేకుండా నడవడం వల్ల ఎండవేడికి కాళ్లు కాలి ఇది పాదాల అల్సర్‌కు దారితీస్తుంది.కాబట్టి మధుమేహ రోగాలు చెప్పుల ఎంపికలో ప్రత్యేక జాగ్రత్తలు పాటించారు.