బొట్టంటే

lady wearing sindoor
lady wearing sindoor


మనషుల్లో కొందరు క్రూరుస్వభావం కలిగి ఉంటారు వారు ఎల్లవేళలా ఇతరుల పైనా అసూయాద్వేషాలతో ఇతరుల వినాశనాన్ని కోరుకుంటూ ఉంటారు విరి మనసేల్లో చెడు ఆలోచనల ప్రభావమంతా వారి చూపుల ద్వారా ఇతరలపైన ప్రసరిస్తే ఉంటుంది మానవ శరారంలవో అన్ని భాగాల కన్నా ముఖాం చూస్తే మాట్లాడుగలుతారు అందువల్ల పైనా తెలిపిన క్రూరస్వభావం కలిగినవారు ఇతరులో మాట్టాడేవప్పుడు వారి ముఖం చూసి అబ్బా వీరి ముఖం ఎంతదంగా ఉంది అందుకే ఈ మనవ స్వభావాలపైన పరిశోధన దృష్టిదోషం మరొకరికి అనారొగ్యం మహర్షులు ఇతరుల దృష్టిదోషం మరోకరికి అనారోగ్యం కలిగించకుండా నివారిచడంలోకోసం కూడా ప్రతి మనిషి విదిగా బొట్టుపెట్టుకోవాలి అనే సదాచారాన్ని అలవాటు చుశారు.బొట్ట పెట్టుకుంటే దృషిదోషం ఎలా వివారించడుతుంది అని మీకు సందేహం కలుగువచ్చు బొట్టు ఎర్రగా నిండుగా కళకళాలాడుతూ ప్రకాశిస్తూ ఉండటం వల్ల ఇతరులు ముఖంలోకి చూడగానే వారి దృష్టిని ముందుగా ఈ బోట్టే ఆకర్షిస్తుంది స్టిక్కర్‌ బొట్లతో చర్మరోగాలు నేటి స్త్రీలు గతంలో ఎవరికి వారు స్వయగా తయరుచేసుకునే కుంకుమను కొందరు బొట్టు ధరించిన వారు కూడా మేదావులు కాదా అని అనవచ్చు నిజమే అయితే ఆ మేదావులు బోట్టు ధరించి ఉంటే మరింత మేధా సంపన్నులు అయ్యేవారని మరచిపోవద్దు. స్టిక్కర్‌ బోట్టు పుండ్టకు చక్కని యోగం స్టిక్కర్‌ బొట్టుకు ఆడుగున ఉండే నసాయనాల ప్రభావం వల్లఈ బోట్టును అతికించుకున్నవారికి అందరూ ఏమైనది ఏమైనది అని ఆడగటం వల్ల వీరి మనసిక స్థ్తెర్యం కూడా దెబ్బతిని క్రమంగా వీరు మనసిక రోగులకేమానిసోతారు అదేమింటంటే పరమశివుని పుజించే పరమపవిత్రమైన మహజౌషధవిలువలు గల మూనేడ చెట్టను పూజించి మనసులో బాదను నివేదించి ఆ చెట్టు నుండి కొన్ని ఆకులు తీసుకున్ని నీడలో అదచెట్టి దంచి జల్లించి పోడిచేసుకోవాలి రోజూ రాత్రి నిద్రించేముందు తగినంత పొడిలో రెండుమూడు చిటికెల మంచి ప
సుపు కలిపి రెండుమూడుచిటికెడు మంచి చేర్చి గుజ్జులాగా నూరి కడుగుతుండాలి.తాలూకు మచ్చ పూర్తిగా హరించిపోయి తిరిగి సహజమైన చర్మపురంగు ప్రాప్తిస్తుంది.