టీబ్రేక్‌లో వ్యాయామం

office lady
office lady


మననుండాలే కానీ వ్యాయమం చేయడానికి ఎన్నోమార్గాలున్నాయి ఉదాహరణకు ఆఫిసేతీసుకోండి మీరు పనిమంతుని అని నిరూపించుకుంటూనే పనిలో పనిగా వ్యాయామం కూడా చేయొచ్చు సులువుగా కొన్ని కేలరీలను కరిగించుకోవచ్చు ఐదునిమిషాలు విశ్రాంతి తీరి శరిరగా చురుగ్గా మారుతుంది.కానీ సాధ్యమైనంత కరక లప్ట్‌ కన్నా మెట్టక్కడానకి ప్రాధన్నమిస్తే ఆరోగ్యానికెంతో మేల