ఆరోగ్యం కోసం ఆయుర్వేద వస్త్రాలు

ayurvedic saree
ayurvedic saree


మనం ధరించే వస్త్రాలు శరీరానికి ఎండా వాన చలి నుంచి రక్షణనిస్తాయి.రంగురంగేల వస్త్రాలు మనల్ని మరింత అందంగా కనిపించేలా చేస్తాయి ప్రస్తులతం మార్కెంట్‌లో రెడిమేడ్‌ డ్రెస్సుల హవ కొనసాగుతుంది అయితే ప్రకృతి రుణాలు కేడా ఉంగే వప్త్రాలు ఆ దుస్తులు శరీర ఆరోగ్యనికి ఆధౄరనణంగా చేనేత కళాకారులు వ
సారాలు తయారు చేస్తూ ప్రత్యేకతను చాటుకుంటాన్నారు.
అడవుల్లో దొరికే మూలికలతో అదవుల్లోనూ కొన్ని ప్రత్యేక ప్రాంతాల్లో మాత్రమే దొరికే మూలికలు పూలు కాయలు గింజులు చెట్టు బెరడులు ఉపయోగపడుతున్నాయి.పలు పరిశోధనల్లో రుజువైంది వైద్య పరిక్షలు ఆదరణ పెరుగుతోంది అడవులలో పెరిగి వృక్షాలు తలలు పూలు ఆకులు బెరడులు దుంపలతో తీసిన రసాన్ని వస్త్రాన్ని అద్ది మరింత శోభాయమానంగా తీర్చిదిద్దుతున్నాయి. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రాచుర్యం పొందిన ఇండిగో నీలింగు పుట్టిల్లు భారతదేశమే సంప్రదాయంగా తినే తాంబూలంలో వాడే కాచు ఉపయోగిస్తే బ్రౌన్‌రంగు గుంటగలగరంలతో ఆకుపచ్చ జాప్రా ఎర్రందనం పోడి చావల్కుడింతో కాపాయం ఎరునురంగేలు చెట్ట బెరళ్లు వాడిన తతేయాకు పోడులతో కాని కలర్‌ యాంటి సెప్టిక్లా య, మచికాయ మంజిష్ట యోడు తుమ్మసంప్రదచెట్లు బెరడం ప్రత్యేక రంగులు తయారీకి ఉపయోగినడుతున్నాయి.25 మీటర్ల తయారీకి 15 రోజుల్లోనే పూర్తివుతుంది.చెట్ల బెరడులతో ప్రత్యేక రంగులు అయుర్యేదు జౌషదాలుగా ఉపయోగించే దానిమ్మ కరకాయ మాచికాయ మజిష్టయోదుగుపూలలు అవుతున్నాయి.ఆయుర్వేద జౌషదాలమ్మే బోట కొనుగోలు చేసి స్తానిక తయరుకచేసిన నూలు వస్త్రాలు అతి వేసవికాలంలో చల్లదనా నిస్తాయి.మోత్తానికి ఆయుర్తేద వస్రాతలు ధరించేవారికి మేలు చేకూర్చడమే కాకుండా పర్యావరనానికి మేలు చేస్తున్నాయి.