అరటిగుజ్జుతో ఆరోగ్యం

banana
banana


రోజు ఒక ఆరటిపండు తినడం వల్ల శరీరానికి శక్తివసుఅందరీకి తెలుసు దీన్ని కేవలం తినడం కోసమే కాకుండా చర్మసౌదర్య సాధనంగా వాడుకుంటూ మంచి ఫలితాలుంటాయి ఆవేమిటో చూద్డాం
పచ్చిపాలలో అరటిపండు గుజ్జు కలిపి ముఖానికి ఫేసఫేస్‌ప్యాక్‌లా వేసుకుని పదినిమిషాల తర్వాత చల్లవి నీటిలో కుడుక్కుంటే చర్మం మృదువుగా ఉంటుంది రెండు ఆరటిపండ్లు కొంచెం కీరాముక్కు పుల్లటి పెరుగు మిక్సిలో వేసి మెత్తగా రుబ్బుకుని తలకి పట్టించుకుంటే తలలోని చుండ్రుపోయి కురులు మెత్తగా ఆరోగ్యంగా ఉంటాయి.అరటిపండు గుజ్జు కర్బూజ పండుగుజ్జు శనగపిండి సమసాళ్లలో తీసుకుని బాగా కలిపి మోచేతులకు మోకాళ్లకు పట్టించి పదినిమిషాల తర్వాత స్క్రబ్‌ దళసరి చర్మం మెత్తగా మారుతుంది ఇలా వారంలో ముడుసార్లు చేస్తే ఫలితం బాగుతుంది.