జోక్స్‌… జోక్స్‌…

JOKES
JOKES

రఘు : రమేష్‌ లంచం ఇవ్వకుండా
ఆ అధికారితో పనిచేసుకుంటున్నాడు.
రాజు : ఆ ఆఫీసర్‌ను అల్లుడు చేసుకున్నాడు

తాజా నిఘా వార్తల కోసం క్లిక్‌ చేయండి:https://www.vaartha.com/specials/investigation/