ఎత్తైన ప్రాంతాల్లో పదార్థాలు ఉడకవెందుకు

hill station
hill station

ఎత్తైన ప్రాంతాల్లో పదార్థాలు ఉడకవెందుకు
పర్వత శిఖరాలనగానే ఊటి సిమ్లా ఎవరెస్ట్‌ ఎత్తైన ప్రదేశాలు గుర్తుకు వస్తాయి ఈ ప్రదేశలు సముద్ర మట్టం కన్నా ఎత్తుగా ఉండటం వల్లలా చల్లగా ఉంటాయి ముఖ్యాంగా వేసవి కాలంలో ఇవి విహారయాత్రకు అనువుగా ఉంటాయి ముఖ్యంగా వేసవి కాలంలో ఇవి విహారయాత్రగా ఉంటాయి అందుకే అందరికే అంటే చాలా ఇష్టం ఎంకంటే మాత్రం కన్నా ఎత్తేగా ఉన్న ప్రదేశాలలో వాతావరణా పిడనం తక్కువగా ఉన్న వాతావరణ పిడరనం తక్కువటా మరిగే ఉష్ణోగ్రత కూడా తగ్గుతుంది వద్ద నారు మరుగు స్థానం 100 డిగ్రిలు సెంటిగ్రేడ్‌ అదే పర్వత శిఖరాలపై 70 డిగ్రీలు సెంటగ్రేడ్‌ ఉంటుంది అందువల్ల ఈ ఎత్తైన పర్వత ప్రాంతాలకు ఆహరం తయారు చేసుకోవటం చాలా కష్టం ఎందుకంటే గుడ్డు అన్నం పప్పు తదితర పదార్గాలు ఉడకాంలటే కావాలి సాథారణ వంట పాత్రలతో కకా ప్రెషర్‌ కుకర్‌కు వినియోగిస్తుంటారు పీడనం పెరిగి నీరు ఎక్కువగా ఉన్నీగ్రత వద్ద మరుగుతుంది దీనీ వల్ల పదార్థాలు తేలికంగా ఉడుకుతాయి ఎందుకంటే అక్కడికి వెళ్లాక ఆ ఆనందాన్ని ఆస్వాదించ కుందా వంట కోసమే సమయాన్ని వృదా చేయడం దండగ కదా మరి.