మంత్రాలయం రాఘవేంద్ర స్వామి

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని కర్నూలు జిల్లాలో, తుంగభద్ర నది ఒడ్డున మరియు కర్ణాటక రాష్ట్రం పొరుగు ఉన్నఈ ఆలయం, రెండు రాష్ట్రాలకు చాలా ప్రసిద్ది చెందింది

Latest updates on Devotional News in Telugu and Business News in Telugu

Please like our facebook page and follow us on twitter to get letest updates from vaartha in your social network