జనవరి 3నుంచి తరగతులు

Osmania University
Osmania University
ఓయూ హాస్టల్ జనవరి 2వతేదీన తెరుచుకోనుంది. సైన్స్ కాంగ్రెస్ వేదిక మారడంతో  ప్రారంభం కానున్నాయి. జనవరి 22న మొదటి, మూడోవ సెమిస్టర్ పరీక్షలు జరుగనున్నాయి.