సొగసు: ఆరణి పట్టుతో మెరిసే అందం

ఫ్యాషన్.. ఫ్యాషన్…

అరవిరిసిన కమలంలా అందమైన గులాబీల వైచుకున్న ముద్ద బంతిలా .. చూడ చక్కని సన్నజాజిలా… ఆరణి పట్టును కట్టి పదహారణాల పడుచులా మెరిసిపోండి.. మురిసిపోండి ఇలా..

Shiny beauty with Arani silk
Shiny beauty with Arani silk

అంతర్జాతీయ వార్తల కోసం :https://www.vaartha.com/news/international-news/