తమిళనాడులో ఎన్‌ఐఏ సోదాలు

Nia Team Rides in Tamil Nadu
Nia Team

Chennai: తమిళనాడు రాష్ట్రంలో ఎన్‌ఐఏ సోదాలు నిర్వహిస్తోంది. రాష్ట్రంలోని ఏడు చోట్ల ఎన్‌ఐఏ అధికారులు తనిఖీలు నిర్వహిస్తున్నారు.