నీతి ఆయోగ్‌ ఉపాధ్యక్షుడు రాజీనామా

PANAGARIYA

నీతి ఆయోగ్‌ ఉపాధ్యక్షుడు అరవింద్‌ పనగరియా రాజీనామా చేశారు. బోధనవైపు వెళ్లేందుకు పనగరియా రాజీనామా చేసినట్లు వెల్లడించారు. నెలాఖరుకు పనగరియా పదవీకాలం ముగియనుంది.