చైనా రెండో రాకెట్‌ ప్రయోగం విఫలం

Blats off
Blats off

చైనా రెండో రాకెట్‌ ప్రయోగం విఫలం

చైనా: చైనాలో రెండో భారీ రాకెట్‌ ప్రయాగం విఫలమైంది.. అత్యంత బరువైన ఇజియాన్‌ -18శాటిలైట్‌ను మోసుకెళ్తున్న రాకెట్‌ప్రయోగం విఫలమైంది.. లాంగ్‌మార్చ్‌-5 వై 2 రాకెట్‌ ప్రయోగం విఫలమైంది.