పోలీస్‌ చెక్‌పోస్టు లక్ష్యంగా కాల్పులు

The Jammu-Srinagar highway was put on high aler
The Jammu-Srinagar highway was put on high aler

జమ్ము కాశ్మీర్‌:  ఉగ్రవాదులు దాడులు చేస్తున్నారు. పోలీస్‌ చెక్‌పోస్టు లక్ష్యంగా వారు కాల్పులు జరుపుతున్నారు.