పోలింగ్‌ బూత్‌ వద్ద విస్తృత తనిఖీలు

checking
checking

పోలింగ్‌ బూత్‌ వద్ద విస్తృత తనిఖీలు

లాంబి (పంజాబ్‌): పంజాబ్‌ ఎన్నికల నేపథ్యంలో రాంబి నియోజకవర్గంలోని పోలింగ్‌ బూత్‌ 118వద్ద పోలీసుల విస్తృత తనిఖీలు చేపట్టారు.