క్రమశిక్షణ అంటే ఇదేనా!

Corporate Sector Lady
Corporate Sector Lady

జీవితంలో ఎవరైనా సరే అత్యున్నత స్థాయిలో ఎదిగారు అంటే దానికి కారణం వారిలో సెల్ఫ్‌డిసిప్లిన్‌ ఉన్నదన్నమాటే. ఇంట్లో పెద్దవాళ్లుగానీ, స్కూలులో టీచర్లు కానీ, పిల్లలకి, విద్యార్థులకి ఎప్పుడూ చెప్పే మాట ఒకటే. ”మీరంతా డిసిప్లిన్‌గా ఉండాలి. అపుడే మీరు జీవితంలో దేన్నైనా సాధించగలుగుతారు అనేవారి నోటి వెంట ”డిసిప్లిన్‌ అనే మాట వినగానే ఎవరికైనా ఒకింత ఒళ్లు మండే మాట నిజమే కానీ, ఆ మాట విలువ, దాని ప్రభావం మన జీవితాలపై ఎంత ఉంటుందో ఆ దశలో, ఆ వయసులో ఎవరూ అర్థం చేసుకోరు. ఎవరికీ తెలియదు. డిసిప్లిన్‌ అనే మాట చాలా కఠినంగాను, రాక్షసంగానూ కనిపించడమే కాకుండా, క్లాసు కొస్తూనే ఈ మేడమ్స్‌ ఏంటి బాబూ ”డిసిప్లిన్‌-డిసిప్లిన్‌ అంటూ కాల్చుకుతింటారు. ఎంచక్కా ఎంజా§్‌ు చేయనీయకుండా, ఈ వయసులో ఎంజా§్‌ు చేయకపోతే వయసైపోయాక ఎంజా§్‌ు చేస్తామా అంటూ ఎకసెక్కాలాడేస్తుంటారు.

అసలు ‘డిసిప్లిన్‌ విషయంలో ఈ చతుర్లు, హాస్యాలు కూడదు. డిసిప్లిన్‌ అనేది కూడా ఓ ఎడ్యుకేషన్‌లా భావించాలి. డిసిప్లిన్‌ అంటే క్రమశిక్షణ. ఓ పద్ధతిగా నడచుకోవడం, విజ్ఞతగా వ్యవహరించడం తెలుసుకోవాలి. నేర్చుకోవాలి. అది చాలా అవసరమైన విషయం. ఇందులో అసంగతమైనది, అనవసరమైనది అంటూ ఏమీ లేదు. ప్రతి ఒక్కరికి డిసిప్లిన్‌ అవసరం ఉంది. ఇందులో ఎటువంటి మినహాయింపులు, సడలింపులు ఉండవ్ఞ. అన్ని వయసుల వారికి చిన్న, పెద్ద, మగ, ఆడ తేడా లేకుండా సర్వకాల సర్వావస్థల్లోనూ మంచి నడవడికతో, క్రమశిక్షణతో నడచుకోవడం వల్ల సర్వవిధాల శ్రేయస్కరమే అవ్ఞతుంది. ఒకరితో ఒకరికి ఎలాంటి ఇబ్బందులు ఉండవ్ఞ. సమస్యలు రావు. అపోహలు ఉండవు. క్రమశిక్షణ వల్ల మానసిక పరిపక్వత ఏర్పడుతుంది. ఆలోచనా పరిణతి పెరుగుతుంది. సమాజశ్రేయస్సుకు దోహదమవుతుంది.

చక్కటి క్రమశిక్షణ కలిగి ఉన్నవారు ఎక్కడ ఉన్నా రాణించగలుగుతారు. నలుగురికీ విజ్ఞానాన్ని పంచగలుగుతారు. అందుకే ఇంట్లో పెద్దలు తమ పిల్లలకి చిన్న నాటి నుంచే మంచి నడవడికను అలవాటు చేయడానికి కృషి చేస్తుంటారు. మంచి అలవాట్లు నేర్పించడానికి కష్టపడుతుంటారు. మంచి అలవాట్లు కూడా మంచి నడవడికలో అంటే డిసిప్లిన్‌లో భాగమే కదా.

క్రమశిక్షణ అంటే?

ఎవరికీ హాని చేయకుండా ఉండటం, కీడు తలపెట్టకుండా ఉండటం.

అన్ని విషయాలలో నిబద్ధతతో, ప్రణాళికతో నడుచుకోవటం
మాట్లాడే మాట, చేసేపని, చూసే చూపులో మంచిగా వ్యవహరించటం

కఠినంగా కాకుండా సానుకూలతతో స్పందించడం
ప్రతి విషయానికి ఎదురు పుల్లలు వేయకుండా ఎదుటివారు ఎందుకు చెప్తున్నారో, ఆ పరిస్థితులేమిటో అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నించడం.