అందమైన కూల్ కాటన్స్

ఫ్యాషన్ ఫ్యాషన్

కాటన్ దుస్తులు , చుడీ దార్లు, చీరలే కళ్ల ముందు మెదలుతాయి.. కానీ వీటికన్నా వినూత్నంగా కనిపించే గౌనులు , ఫ్రాక్స్ కూడా ఉంటాయి.. అమ్మాయిలు వాటితో కూడా సమ్మర్ కూల్ గా , స్టైల్ గా కన్పించవచ్చు..

Cool cotton clothing
Cool cotton clothing

‘తెర’ (సినిమా) వార్తల కోసం : https://www.vaartha.com/news/movies/