సైదాబాద్ లోని ఒక పాఠశాల సమీపంలో పేలుడు, విద్యార్థులు సురక్షితం

Blast in a school in saidabad hyderabad
Blast in a School in Saidabad Hyderabad

హైదరాబాద్: సైదాబాద్ ప్రాంతంలోని ఎల్ ఐ సి కాలనీలోఒక ప్రైవేట్ పాఠశాల విద్యార్థులు పెద్ద ప్రమాదం నుండి బుధవారం తప్పించుకున్నారు. జనాభా కలిగిన నివాస ప్రాంతంలో కొత్త పాఠశాల భవనంలో సెల్లార్ నిర్మించడానికి పాఠశాల నిర్వహణ అక్రమంగా పేలుడు పదార్థాలను ఉపయోగించడంతో ఈ ప్రమాదం జరిగింది. విఐపి అంతర్జాతీయ పాఠశాల విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులు మరియు స్థానిక నివాసితులు పాఠశాల ముందు నిరసన వ్యక్తం చేశారు మరియు పాఠశాల నిర్వహణ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్‌పై చర్యలు తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేశారు. దీనితో సేదాబాద్ పోలీసులు పేలుడు పదార్థాల చట్టం మరియు నిర్లక్ష్యం కింద కేసు నమోదు చేశారు.

Read more updates on National News in Telugu & International News in Telugu, also follow us on twitter and like our facebook page to get more updates on your social network.