మెచ్చుకోవడం అంటే ప్రోత్సహించడమే

స్వాతిని కాస్త పొగిడితే చాలు ఎంతటి పనైనా క్షణాల్లో చేస్తుంది అమెను ఎప్పుడూ ఎవరో ఒకరు పొగుడుతూ ఉండాలి ఈ పని మీరు తప్ప ఎవరూ చేయలేరు

Read more

గర్భసంచి పరిణామాలు

గర్బసంచినే యాట్రస్‌ అని అంటారు ఇది లాటిన్‌ పదం వోంబ్‌ వుంబ్‌ గ్రీస్‌ పదం హిస్టీరా నుండి వచ్చింది స్త్రీలలో గర్బసంచి నిర్మాణం ద్వీతీయలైంగీకతకు సంతానోత్పత్తి అనువుగా

Read more

బాల గేయం

మా ఊరిలో గుడివున్నది రోజు గంట మోడిస్తుంది భక్తులెందరో వస్తారు పూజులు చేస్తుంటారు గుడిలో వువ్వుల మొక్కలు గాలికి తలూపుతుంటాయి దేవుని పూజకుపూలిచ్చి గుడి ముందర మైదనం

Read more

నీతీ కధ

ఎవరు త్రవ్విన గోతిలో వారే పడతారు నల్లమల ఆడవుల్లో ఒక చెట్లు పై కాకి కోకిల ఉండేవి రంగులోరండూ ఓక్కటేయైనా స్వరంలో తేదా వలన కోకిలను పేరు

Read more

మునిగిన టైటానిక్‌ ఓడ

ఇంగ్లండులోని సౌతాంప్టన్‌ నుంచి న్యూయార్క్‌కు రెండు వేల రెండు వందల ఇరవై నాలుగు మందితో ఏప్రిత్‌ 10 1912 న బయలుదేరిన టైటానిక్‌ ఓడ నాలుగు రోజులుయ్యాడు

Read more