ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర నూతన గవర్నర్‌గా శ్రీ బిస్వాభూసన్ హరిచందన్ ప్రమాణ స్వీకార కార్యక్రమం | LIVE |

రాజ్‌భవన్, విజయవాడ

Watch Live Swearing-in Ceremony of Sri Biswabhusan Harichandan as Hon’ble Governor of AP at Rajbhavan on 24th July 2019

Read more updates on Andhra Pradesh State News in Telugu and National News in Telugu

Visit our Twitter Page & Facebook Page