ఆంధ్రప్రదేశ్‌ రాష్ట్రలో 73వ స్వాతంత్ర్య దినోత్సవ వేడుకలు

వైయస్ జగన్ మోహన్ రెడ్డి ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రిగా మొదటి స్వాతంత్ర్య దినోత్సవ వేడుకలు

Watch live video from Indira Gandhi Municipal Stadium, Vijayawada

For more updates on Andhra Pradesh State news in Telugu please visit
https://www.vaartha.com/andhra-pradesh/

Please like our facebook page to get more updates in your social network