విమాన సర్వీసులు పునరుద్ధరణ

tpt airport
tpt airport

విమాన సర్వీసులు పునరుద్ధరణ

తిరుపతి: తుఫాన్‌ కారణంగా తిరుపతి విమానాశ్రయంలో తాత్కాలికంగా రద్దయిన విమానాల రాకపోకుల మంగళవారం నుంచి పునరుద్ధరించారు.