భక్తుల రద్దీ సాధారణం

ttdff
TTD

భక్తుల రద్దీ సాధారణం

తిరుమల: శ్రీవారి ఆలయంలో బుధవారం భక్తుల రద్దీ సాధారణంగా ఉంది.. శ్రీవారి దర్శనం కోసం 4 కంపార్ట్‌మెంట్లులో భక్తులు వేచిఉన్నారు.. సర్వదర్శనానికి 4 గంటలు, కాలినడక భక్తులకు 3 గంటలు, ప్రత్యేక ప్రవేశ దర్శనానికి 2 గంటల సమయం పడుతోంది.. మంగళవారం స్వామివారిని 72,841 మంది భక్తులు దర్శించుకున్నారు.