తిరుమలలో భక్తుల రద్దీ సాధారణం

ttdff
ttdff

తిరుమలలో భక్తుల రద్దీ సాధారణం

తిరుమల: తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానంలో భక్తుల రద్దీ సాధార:ణగా ఉంది. శ్రీవారి దర్శనం కోసం 15 కంపార్ట్‌మెంట్లలో భక్తులు వేచిఉన్నారు. శ్రీవారి సర్వదర్శనానికి 6 గంటలు, కాలినడక భక్తులకు 4 గంటలు, ప్రత్యేక ప్రవేశం దర్శనానికి 2 గంటల సమయం పడుతుంది. నిన్న శ్రీవారిని 63,780 మంది భక్తులు దర్శించుకున్నారు.