12 మంది కాల్చివేత

 

assam

12 మంది కాల్చివేత

అసోం: అసోంలోకి కోక్రాఝుర్‌లో మిలిటెండ్లు రెచ్చిపోయి 12 మంది పౌరులను కాల్చివేశారు.