12కు చేరిన మృతుల సంఖ్య

Grenfhil tower fire
Grenfhil tower fire

12కు చేరిన మృతుల సంఖ్య

లండన్‌: గ్రెన్‌ఫిల్‌ టవర్‌ అగ్నిప్రమాదంలో మృతుల సంఖ్య 12కు చేరింది.