హాక్‌ ఐ యాప్‌ ద్వారా పోయిన సెల్‌ఫోన్లను గుర్తించిన పోలీసులు

mobile app hawh eye
mobile app hawh eye

హైదరాబాద్‌: హాక్‌ ఐ ద్వారా పోయిన సెల్‌ఫోన్లను పోలీసులు కనిపెట్టారు. యాప్‌ ద్వారా ఫోన్లు పోగొట్లుకున్న బాధితులు ఫిర్యాదు మేరకు కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు కేసును ఛేదించారు. సుమారు. రూ.2లక్షల విలువైన సెల్‌ఫోన్‌ను గుర్తించిన పోలీసులు ఐఎంఈఐ నంబరు ఆధారంగా ఫోన్లు కనిపెట్టారు. ఫిర్యాదు దారులకు అందజేశారు.