సాయంత్రానికి హైదరాబాద్‌కు..

Kcr in Delhi Tour
Kcr in Delhi Tour

సాయంత్రానికి హైదరాబాద్‌కు..

న్యూఢిల్లీ: తెలంగాణ సిఎం కెసిఆర్‌ ఇవాళ సాయంత్రానికి న్యూఢిలీ నుంచి హైదరాబాద్‌కు చేరుకుంటారు.