శ్రీ వాసవి కన్యకాపరమేశ్వరిఅమ్మవారి కి ప్రత్యేక పూజలు : పవన్‌ కల్యాణ్‌

vasavi kanyaka parameswari 90 feet stachu
vasavi kanyaka parameswari 90 feet stachu

పశ్చిమగోదావరి జిల్లా : పశ్చిమగోదావరి జిల్లా పెనుగొండలో ప్రపంచంలోనే అత్యంత ఎత్తైన పంచలోహలతో తయారు చేసిప 90 అడుగుల శ్రీ వాసవి కన్యకాపరమేశ్వరి అమ్మవారి విగ్రహ ప్రతిష్ఠాపన, కుంభాభిషేకం మహోత్సవాల్లో జనసేన పార్టీ అధ్యక్షడు పవన్‌ కల్యాణ్‌ పాల్గోన్నారు ఈ సందర్భంగా అయన అమ్మవారి విగ్రహాన్కి ఆయన ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు.