రుణసౌకర్యంకు ఆటంకంలేదు.

Nitin gadkari
Nitin gadkari

రుణసౌకర్యంకు ఆటంకంలేదు.

చెర్నై: నోట్ల రద్దుచేసిన ఒకింత ఇబ్బందులు తప్పలేదని కేంద్రమంత్రి గడ్కరీ  పేర్కొన్నారు. అనేక అవకాశాలు పెరిగాయని, కేంద్రమంత్రి గడ్కరీ తెలిపారు.