రాష్ట్రపతిని కలిసిన కెసిఆర్‌

 

రాష్ట్రపతిని కలిసిన కెసిఆర్‌
హైదరాబాద్‌: రాష్ట్రప్రతి ప్రణబ్‌ముఖర్జీని సిఎం కెసిఆర్‌ కుటుంబ సభ్యులు కలుసుకునానరు. ఈ సందర్భంగా కెసిఆర్‌ అయన్ని యోగక్షేమలు గురించిన సిఎం అడిగి తెలుసుకున్నారు.