మెట్రోలో అక్షరధామ్‌కు

Modi, Turnbul
Modi, Turnbul

మెట్రోలో అక్షరధామ్‌కు మోడీ, టర్న్‌బుల్‌

న్యూఢిల్లీ: ప్రధాని నరేంద్రమోడీ, ఆస్ట్రేలియా ప్రధాని మాల్కం టర్న్‌బుల్‌ ఢిల్లీ మెట్రో రైలులో అక్షర్‌ధామ్‌కు వెళ్లారు.. మండిహైస్‌ మెట్రో స్టేషన్‌ నుంచి ప్రదానులిద్దరూ కలిసి మెట్రోలో అక్షర్‌ధామ్‌ మెట్రోస్టేషన్‌కే చేరారు.. మెట్రోలో ప్రయాణిస్తున్న సమయంలో ఆస్ట్రేలియా ప్రధాని టర్న్‌బుల్‌మోడీతో కలిసి సెల్ఫీలు తీసుకున్నారు.