మెట్రోరైలు పైలట్‌గా లక్ష్మీప్రసన్న

METRO
METRO


ఒకప్పుడు ఆమె ఎవరికీ పెద్దగా తెలియదు అందరి ఆడప్లిలూగే ఆమె కూడా ఉన్నత రచదువులు చదువుకుంది ప్రభుత్వం ఉద్యోగంలో స్థిరపదాలనుకున్నారు అందుకు తగన పోటి పరిక్షలును ప్రిపేర్‌ అవుతుంది ఆ సయచంలో మెట్రోరైలు ఉద్యోగలు కోసం దరఖాస్తు కొత్తూరు ప్రాంతానికి చెందిన ఆమె అత్యారాదునిక నడుచుస్తున్న మెట్రోరైలు ఆమె నడుపుతూ శభాష్‌ అనిపించాకుంటేన్నారు గురించి ఓదెల కూతురైన లక్ష్మీప్రసన్న ఆ తర్వాత 2016 లో వరంగల్‌ రూర్‌ల్‌ జిల్లా నర్పరంపేటలో బిట్స్‌ కళాశాలలో బిటెక్‌ పూర్తిచేశరు.మొదటి బ్యాచ్‌లోనే స్నేహితులు సమాచారంతో హైదరాబాద్‌లో నడుస్తున్న మెట్రోరైలు సంస్థలో ఉద్యోగాలు కోసం దరఖాస్తు చేసుకున్నారు ఆ సంస్థ నిర్వహించారు2017 జూన్‌ 12న మెట్రో రైలు ఉద్యోగం అత్యాదికంగా సాంకేతికంగా నడిచే మెట్రోలు నిర్వహణకు కంపెని అందించిన శిక్షణను సద్వీని యోగం చేసుకున్నారు. 2017 నంబరు 29న ప్రారంభమైన విధులను నిర్వహించారు ఎల్‌బినగర్‌ మియార్‌ మథ్య మెట్రోరైలును నడిపిస్తున్నరు