ముత్యాల ముగ్గు

KASARA SINDHU REDDY JR GUDEM
KASARA SINDHU REDDY JR GUDEM

This slideshow requires JavaScript.

ముత్యాల ముగ్గు

ఎం.జ్ఞానప్రసూన 8వ తరగతి బాపట్ల గుంటూరు జిల్లా

15 చుక్కలు 15 వరుసలు సరిచుక్కలు

====

కాసరసింధూరెడ్డి జంగారెడ్డిగూడెం

13 చుక్కలు 13 వరుసలు

========
19 చుక్కలు 1 వచ్చేవరకు 19 చుక్కలు 6 వరుసలు 3 చుక్కలు 6 వరుసలు (స్తంభాలు)

కట్టమూరి సుభాషిణి, పిడుగురాళ్ల మండలం బ్రాహ్మణపల్లి, గుంటూరు జిల్లా

======================================

టి.ఎం.దమయంతి సనత్‌నగర్‌ హైదరాబాద్‌

23 చుక్కలు 13 వచ్చేవరకు, మధ్యచుక్క