ముత్యాల ముగ్గులు

 

SUNANDA
SUNANDA

17 చుక్కలు 3 వరుసలు అటు ఇటు ఒకటి వదిలి 3 వచ్చేవరకు పంపినవారు: యం.సునంద, తాతయ్యగుంట, తిరుపతి

=====

JANAKI
JANAKI

15 చుక్కలు 3 వరుసలు 3 వరకు ఇటు అటు వదిలి పంపినవారు: ఎస్‌.జానకి, దిల్‌సుఖ్‌నగర్‌, హైదరాబాద్‌
=======

SWETHA--
SWETHA–

21 చుక్కలు 9 వరుసలు 9 వరకు (ఇటు అటు వదిలి) సరిచుక్కలు పంపినవారు: శ్వేత సంబరాజు వెల్దండ, మహబూబ్‌నగర్‌