మీకు మీరే మంచి నేస్తం

LADY
LADY

మీకు మీరే మంచి నేస్తం

నిన్న ఎందుకు నాపట్ల ఆమె అంత దారుణంగా ప్రవర్తించింది? అనే ఆలోచనను పక్కన పెట్టేసి ఆ స్థానంలో… ఈరోజుకి నేను ఏమి ఇవ్వగలను, ఈ రోజు ఏమి చేయగలను అని ఆలోచించడం ఎంతో మేలు చేస్తుంది. ్య నాకెప్పుడూ ఇలాంటి చెడ్డ ఆలోచనలే, నెగటివ్‌ ఆలోచనలే వస్తాయనుకుంటూ మీ పట్ల మీరు నిరాశను, నిరుత్సాహాన్ని ప్రదర్శించుకోకూడదు. అప్పుడప్పుడూ మీకు మంచి ఆలోచనలు వస్తుంటాయి.

వాటిని రిపీట్‌ చేసుకుంటూ ఉంటే, ముందు ముందు ఎప్పుడూ మీకు మంచి ఆలోచనలే స్వాగతం పలుకుతాయి. ్య మంచి ఫీలింగ్స్‌ను బాగా ఆనందించడం, ఉత్తేజపరచు కోవడం, ప్రేమించడం, ఉత్సాహాన్ని నింపుకోవడం చేయాలి. ఒక మంచి అనుభూతి నుంచి ఇంతకన్నా ఎక్కువే దొరుకుతాయి. ్య ఎంత చెడ్డ స్నేహానికి నేను దగ్గరయ్యాను అనుకుంటూ మీ స్నేహితుల గురించి ఆలోచించడానికి బదులుగా… మీకు మీరుగా ఎంత మంచి నేస్తంగా ఉండగలరు. ఇంకా ఎంత స్నేహ పూర్వక గుణాలను మీకు జత చేసుకోగలరు? అని ప్రశ్నించుకోవడం చేయాలి.్య ఫీల్‌ గుడ్‌ గానే ఉండండి. ప్రతి క్షణం ఆనందాన్ని ఆహ్వానిస్తూ, ఆనందాన్ని చూస్తూ ఉంటే మీరు ఒక్క ఫీల్‌గుడ్‌ను మాత్రమే సృష్టించినట్లు కాదు.

మంచి భవిష్యత్తును కూడా సృష్టించుకున్నవాళ్లు అవుతారు మరి.్య ఊహించుకోండి. మీ పట్ల మీకున్న ప్రేమతో మీరు బంధించబడినట్లుగా ఊహించుకోండి. అసలు ఆ ఆలోచనే ఒక గొప్ప దీవెన…మనసుకు…శరీరానికి, ఆత్మకు కూడా. మీకు బాధను కలిగించిన, కష్టాన్ని రుచిచూపించిన గతం గుర్తుకొచ్చినపుడు…ఇప్పటి ఆనందాన్ని… పరిస్థితులను, మార్పును, మీ చుట్టూ ఉన్న మంచి సహోద్యోగులు, ప్రకృతి, మీకిష్టమైన సంగీతం వీటన్నింటినీ దానికి జత చేయండి. ఆనందం తప్ప ఏమీ మీ చుట్టూ నిలవదు. ్య జీవితం చాలా మంచిది…జీవితం చాలా గొప్పది…ఈ అద్భుతాలన్నీ నా కోసమే సృష్టించబడ్డాయి, ఏర్పడ్డాయి…

ఈ మాటల్ని ప్రతిరోజూ ఒకటి రెండుసార్లయినా రిపీట్‌ చేసుకోండి. ఈ మాటలు హద్దులు దాటిన ఆనందాన్ని ఇస్తాయి. అదే సమయంలో జీవితం విలువను…దాన్ని సార్థకం చేసుకునేందుకు చేయాల్సిన కృషిని గుర్తుకుతెస్తాయి. అలా కృషిచేయడంలోనూ ఆనందించడాన్ని నేర్పుతాయి. ్య ధ్యానం చేస్తూ అందులో ఉన్న బ్యూటీని ఆస్వాదించండి. ఇది మనుషుల్లో కొత్త కణాలను పుట్టిస్తుంది. అలాగే మెదడులో సినాప్సెస్‌, నెరాన్స్‌లను పుట్టిస్తుంది. ఈ పరిణామాలన్నీ మీకు జీవితంలో ఒక నిర్దుష్టమైన అభిప్రాయాన్ని కలుగజేసుకోడానికి సహకరిస్తాయి.