భోజనం సరిగా ఉండటం లేదు: బిఎస్‌ఎఫ్‌ జవాను వీడియో పంపిన వైనం