భారతీయ విద్యార్థులకు అద్భుత అవకాశాలిస్తాం

Austria PM
Austria PM Malkam Turnbul

భారతీయ విద్యార్థులకు అద్భుత అవకాశాలిస్తాం

న్యూఢిల్లీ: భారతీయ విద్యార్థులకు తమదేశంలో అద్భుతమైన అవకాశాలను ఇస్తామని ఆస్ట్రేలియా ప్రధాని మాల్కం టర్న్‌బుల్‌ అన్నారు.