భద్రతాధికారులతో సమావేశం

Putin
Putin

భద్రతాధికారులతో సమావేశం

రష్యా: రష్యా అధ్యక్షుడు పుతిన్‌ భద్రతాధికారులతో ఉన్నతస్థాయి సమావేశం ఏర్పాటు చేశారు.. సెయింట్‌ పీటర్స్‌బర్గ్‌లో స:ఘటనను పరిశీలించి సమావేశం ఏర్పాటుచేశారు.